กลุ่มนักสหวิชาชีพ

 • นางสาวกิตติยา จาสมพงศ์พิทักษ์

                        หัวหน้ากลุ่ม
 • นายทวีวิทย์ กินโนนกอก

                  ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวพาสินี บัวกุม

            ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวปาริชาติ บุตรโยธี

               ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวบงกช เอื้อทวีสัมพันธ

               ตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวศุภธินันท์ เกษนิล

                 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 127,077